Aktuálně

Aktuální informace o probíhajících změnách nebo akcí.

PŮJČOVNA A SERVIS LYŽÍ:

Zimní provoz prodejny, půjčovny a servisu lyží byl zahájen.

REZERVACE LYŽÍ

Výpůjční řád

 • Předmět je možné vypůjčit jen po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu a složení příslušné kauce v hotovosti
 • Předmět je možné zapůjčit v době od 8.30 do 16.30 nebo na dobu dohodnutou se zákazníkem
 • Cena za vypůjčení je splatná okamžikem vypůjčení
 • Nevrátí-li zákazník vypůjčený předmět do 3 dnů ode dne doručení písemné upomínky, bude vymáhání škody předáno soudu
 • Předání vypůjčeného předmětu třetí osobě je zakázáno!
 • Zákazník je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před úhradou ceny za vypůjčení
 • V případě vrácení vybavení mimo pracovní dobu bude zákazníkovi účtován jednorázový poplatek 500 Kč
 • Při poškození nebo ztrátě vypůjčeného předmětu je zákazník povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit v půjčovně
 • V případě předčasného vrácení vypůjčeného předmětu bude zákazníkovi vráceno 40 %z ceny za zbývající dny
 • V případě pozdního vrácení je zákazník povinen uhradit půjčovné za zbývající dobu
 • V případě poškození předmětu je zákazník povinen uhradit škodu dle odstavce „cena předmětu“
 • Zpracování osobních údajů uvedených ve vystaveném výpůjčním protokolu je nezbytné pro splnění smlouvy jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Správce tímto krokem plní právní povinnosti, které se na něj vztahují. Viz zákon o ochraně osobních údajů GDPR.


         

REZERVACE